Regelingen

Wij adviseren gemeentelijke en provinciale overheden op bedrijfseconomisch gebied in het kader van de haalbaarheid van nieuw op te starten projecten en de verschillende regelingen die er zijn ter ondersteuning van het mkb.

  • Bbz 2004 (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen);
  • startersbegeleiding;
  • haalbaarheid projecten en
  • nadeelcompensatie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Etzel Steinhage door te bellen met 06-55331624 of het contactformulier in te vullen.