Nu ook de horeca weer open is…

Nu ook de horeca – weliswaar met beperkingen – weer open is, is het tijd de balans op te maken. Wat is de schade van de crisis en hoe gaan we die met de (omzet)mogelijkheden van nu opvangen. 

In veel gevallen is het gelukt de uitgaven te beperken en de overheidsregelingen hebben gezorgd voor iets van compensatie in bijvoorbeeld de loonkosten van het personeel. De huren werden soms gematigd, de aflossingen op (hypothecaire) schulden uitgesteld. Met leveranciers waren in de meeste gevallen wel goede afspraken te maken. Maar hoe het ook zij, de voorbije periode – en sportscholen en de evenementenbranche zijn nog niet open – heeft geld gekost. Een enkeling heeft van de situatie kunnen profiteren. 

Bij het op orde brengen van de exploitatie en de financiën bieden wij hulp! Met jou kijken wij vooral naar wat er wel kan en hoe dat financieel zo te regelen is dat je niet alsnog struikelt over het virus. 

Heb jij hulp nodig? Bel, mail of app! Inmiddels is er veel nieuwe ervaring beschikbaar en inzetbaar in veel situaties en vaak vinden we de oplossing. Wij zijn bereikbaar via 06-55331624 en info@interestium.nl. Laat maar horen!